Pokud vám po migraci DNS serveru na Windows 2008 přestal fungovat záznam WPAD, nejde o chybu, ale o „vylepšení“ implementované do nových Woken, jako zvýšení zabezpečení, aby někdo nemohl do DNS podvrhnout vlastní WPAD záznam. Tento článek obsahuje řešení!

Poznámka: Záznam WPAD se používá pro automatickou detekci proxy serveru (taková ta volba „Automaticky zjišťovat nastavení“ v konfiguraci připojení k Internetu).
Pokračovat ve čtení

Event id 528 a 540 jsou události úspěšného přihlášení (logon) a event id 538 odhlášení (logoff). Tyto eventy poskytují informaci logon type, která popisuje, jakým způsobem se uživatel k počítači přihlásil (interaktivně na lokální obrazovku pomocí lokální klávesnice a myši, přes síť pomocí terminálových služeb případně RDP nebo třeba na IIS server).

Stejně tak události neúspěšného přihlášení (event id 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 539, 627 a 644) obsahují informaci logon type.

Podíváme se nyní na jednotlivé hodnoty logon type:
Pokračovat ve čtení