Připojení PowerShellem na MySQL

Velmi snadno …


Nejprve je potřeba nainstalovat MySQL Connector Net.

A potom už jen …

[void][system.reflection.Assembly]::LoadFrom("C:\Program Files (x86)\MySQL\MySQL Connector Net 8.0.16\Assemblies\v4.5.2\MySQL.Data.dll")
 
$MySQLConnection = New-Object MySql.Data.MySqlClient.MySqlConnection
$MySQLConnection.ConnectionString = "server=[MySQLserver];uid=[userName];pwd=[userPassword];database=[DBname];pooling=false"
 
$MySQL = New-Object MySql.Data.MySqlClient.MySqlCommand
$MySQL.Connection = $MySQLConnection
 
$MySQLConnection.Open()
 
  $MySQL.CommandText = "DELETE FROM tabulka"
  $MySQL.ExecuteNonQuery()
 
$MySQLConnection.Close()

Taky někdy někdo něco potřebuje z databáze vydolovat:

[void][system.reflection.Assembly]::LoadFrom("C:\Program Files (x86)\MySQL\MySQL Connector Net 8.0.16\Assemblies\v4.5.2\MySQL.Data.dll")
 
$MySQLConnection = New-Object MySql.Data.MySqlClient.MySqlConnection
$MySQLConnection.ConnectionString = "server=[MySQLserver];uid=[userName];pwd=[userPassword];database=[DBname];pooling=false"
 
$MySQLDataAdapter = New-Object MySql.Data.MySqlClient.MySqlDataAdapter
$MySQLDataSet = New-Object System.Data.DataSet
 
$MySQL = New-Object MySql.Data.MySqlClient.MySqlCommand
$MySQL.Connection = $MySQLConnection
 
$MySQLConnection.Open()
 
  $MySQL.CommandText = 'SELECT * FROM tabulka'
 
  $MySQLDataAdapter.SelectCommand = $MySQL
  $NumberOfDataSets = $MySQLDataAdapter.Fill($MySQLDataSet, "data")
 
  foreach($radek in $MySQLDataSet.tables[0]){
    foreach( $item in $radek ){
      $item
    }
  }
  # a nebo třeba
  foreach($radek in $MySQLDataSet.tables[0]){
    $radek.jmeno + ' ' + $radek.prijmeni
  }
 
$MySQLConnection.Close()

Nebo něco podobného, jak je ctěná libost…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*