WSUS chyba registrace klienta klonovaného z image

Pokud vytvoříme počítač z image (například pomocí Acronisu, Ghostu, …), může nastat problém při registraci do WSUS serveru (Windows Software Update Services Server), protože v registrech klienta je uložené SID původního systému, ze kterého je klon pořízen (pokud byl tento registrován na WSUSu).

Řešením je malá čistka v registrech na klientském počítači – následující kód uložte jako soubor .cmd a spusťte.

net stop wuauserv
REG DELETE "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate" /v AccountDomainSid /f
REG DELETE "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate" /v PingID /f
REG DELETE "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate" /v SusClientId /f
net start wuauserv
wuauclt /resetauthorization /detectnow