Windows Server 2008 – Roles Error při prohlížení rolí v Server Manager

Symptomy:

Při prohlížení rolí (Roles) nebo Features v Server Manager, se nic nezobrazí, jen Error. Při kliku na Error Details se zobrazí hláška:

Unexpected error refreshing Server Manager: The remote procedure call failed.
(Exception from Hresult: 0x800706BE)
For more information see the event logs...


V aplikačním Event Logu je něco jako:

Log Name: Application

Source: Application Error
Event ID: 1000
Task Category: (100)
Level: Error
Keywords: Classic
User: N/A
Description:
Faulting application name: TrustedInstaller.exe, version: 6.1.7600.16385,
                      time stamp: 0x4a5bc4b0
Faulting module name: ntdll.dll, version: 6.1.7600.16559, time stamp: 0x4ba9b802
Exception code: 0xc00000fd
Fault offset: 0x0000000000052880
Faulting process id: 0x564
Faulting application start time: 0x01cb405fab8285ce
Faulting application path: C:\Windows\servicing\TrustedInstaller.exe
Faulting module path: C:\Windows\SYSTEM32\ntdll.dll
Report Id: ed4f54be-ac52-11df-8152-00155dacb410

Jde o chybu způsobenou chybnou instalací nějaké aktualizace – je potřeba zjistit které a chybu napravit.

Jako předletovou kontrolu doporučuji zkontrolovat, zda v poslední době proběhl nějaký update s chybou (to samozřejmě problém nevyřeší, ale je to první stopa):

 • Windows Update (v nabídce Start > All Programs)
 • View Update History (v levé nabídce)
 • sloupec Status – aktualizace s hodnotou Failed

Nebudu zde detailně popisovat postup řešení, ten najdete v uvedených odkazech, ale pokud byste měli nějaké otázky, můžete mi je položit v diskusi pod článkem.

Postupy, jak problém řešit, a více informací viz:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*