Šachová taktika „Napíchnutí“

V anglické šachové literatuře je zcela běžné označení „skewer“. V češtině se používá obecnější pojem vazba. Náhodou se mi podařilo najít v jedné knize český ekvivalent napíchnutí. A v čem je rozdíl?

Našel jsem to v knize „Učebnice šachu pro děti: Úvod šachového detektiva do královské hry“ od Todda Bardwicka, v překladu Josefa a Petra Maršálka. To jen tak pro úplnost.

Při napíchnutí jde v podstatě o obrácenou vazbu, kdy cennější figura stojí před méně cennou. Takže zatímco při vazbě slabší figura neuhne a chrání tím tu silnější, při napíchnutí figura uprostřed zdrhne a obětuje tu za sebou.

Například relativní napíchnutí

nebo absolutní napíchnutí

a jeden příklad z reálné partie Nigel Short – Rafael Vaganian (1989)

Příklady převzaty z wikipedie.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*