Jak dostat databázi ze Single User mode do Multi User

exec sp_who
 
SELECT request_session_id FROM sys.dm_tran_locks 
WHERE resource_database_id = DB_ID('DatabaseName')
 
kill [spid]
 
USE Master
ALTER DATABASE [DatabaseName] SET MULTI_USER

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*