ActiveDirectory – protect objects from accidental deletion (PowerShell)

V AD je jako best practise doporučeno chránit OUs před náhodným smazáním. Buď je to možné nastavit jednotlivě přes GUI a nebo hromadně pomocí PowerShellu.

Nastavení přes GUI:

 1. V mmc pluginu „Active Directory Users and Computers“ je potřeba
  v nabídce View zapnout „Advanced Features“.
 2. Ve vlastnostech OU na kartě „Object
  je dole zatržítko „Protect object from accidental deletion

Hromadné nastavení pomocí PowerShellu:

 • Přes nabídku Start – Administrative Tools
  spustíme „Active Directory Module for Windows PowerShell

Zapnutí ochrany pro všechny OUs v doméně:

Get-ADOrganizationalUnit  -filter * |
  Set-ADOrganizationalUnit -ProtectedFromAccidentalDeletion $True

Vypnutí ochrany pro jednu konkrétní OU:

Set-ADOrganizationalUnit "OU=Praha,DC=domain,DC=cz" -ProtectedFromAccidentalDeletion $False

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*